Az ADATBÁZISOK az IPARTERV Zrt az Alapítványunk számára átadott - az IPARTERV-re vonatkozó - dokumentumaiból és a BME Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék oktatóinak, doktoranduszainak és demonstrátorainak a meglévő forrásokat átkutató munkájával jöttek létre.

Fotókatalógus (pdf, 0.761 MB, IPARTERV dokumentum) Betűrendes építmény-munka lista a fényképekre vonatkozó számokkal. Nem egy esetben egy-egy létesítmény több alkalommal került lefotózásra. A katalógus sok helyen pontatlan, mely a munka megnevezését (itt sok esetben nem a törzsszámlistában szereplő név lett efltüntetve, hanem a "használatos" elnevezés. Pontatlanág lehet az épület pontos helyének megbnevezésében is hasonló okból. Nem zárható ki a számozás hibája sem.

Törzsszámlista (pdf, 1.433 MB, IPARTERV dokumentum)
Az IPARTERV számos időben és térben kiterjedt tevékenysége rendszerezésére TÖRZSSZÁM rendszert vezetett. A TÖRZSSZÁM folyó sorszámként regisztrálta a beérkező megbízásokat, A későbbi / a "perszámok" pedig az azonos helyszínre, feladatra vonatkozó későbbi munkafázisokat, újabb megbízásokat. A törzsszámlista 3700 tételt tartalmaz, melyekhez egyes esetekben néhány, más esetekben több száz perszám tartozik

Könyvtár (pdf, 0.186 MB)
Az IPARTERV legendás könyvtárának megóvott köteteit tartalmazó jegyzék, tematikus tagolással
nem szakszerű katalógusban egyelőre)

Segédlettár ( pdf, 0.399 MB)
Az IPARTERV Műszaki Osztálya számos tervezési segédlettel, katalógussal , táblázattal segítette a műszaki munkát. A közreadott (ideiglenes) jegyzék ezek felsorolását tartalmazza. A jelzett tételek a birtokunkban lévők.

Dolgozói névsor (pdf, 0.839 MB)
A névsor 3220 nevet tartalmaz. A névsor a IPARTERV megalakulásának 50 éves évfordulójára készült. (ellenőrizendő, hogy a benne szereplők között mindannyian a vállalat kötelékébe tartoztak-e, azaz tévesen nincsenek-e olyanok, akik "csak" az utódszervezet munkatársai voltak)

Dolgozói névsor 1974 (pdf, 0.326 MB)
Az IPARTERV 49-74 című 25 éves jubileumi kiadvány függelékében lévő névsor.