Felhasználási, publikálási korlátozások
A www.miea.hu honlapot a (Modern) (Ipari) Építészetért Alapítvány üzemelteti. A honlap használata során Ön köteles tiszteletben tartani a honlapon található eredeti anyagokra vonatkozó szerzői jogokat. A honlapon található minden képi, hangi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt áll. A honlapon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozása engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Adatvédelem
A (Modern) (Ipari) Építészetért Alapítvány tisztában van azzal, hogy az Ön által közölt személyes adatai megfelelő védelmet igényelnek és ezért mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért. A honlap legtöbb lapjának meglátogatása személyes információk megadása nélkül is lehetséges. Amennyiben a honlap használatához mégis szükséges az Ön bármely személyes adata, akkor annak kezelése tekintetében maradéktalanul betartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit és előírásait.

AZ IPARTERV ARCHÍVUM dokumentumai

Fényképek felhasználása

A www.miea.hu honlapon lévő, vagy ezen keresztül elérhető, az IPARTERV ARCHÍVUM anyagát képező fényképek a (Modern) (Ipari) Építészetért Alapítvány tulajdonát képezik. Abban az esetben, ha az oldalon található fényképeket Ön fel kívánja használni, úgy az adott képre felhasználási szerződést kell kötnie, melynek alapján a jogtulajdonos engedélyt ad a kép szerződésben meghatározott terjedelmű felhasználására, a felhasználónak pedig ennek fejében díjat kell fizetnie. A felhasználási szerződés tartalmát – a felhasználás célját figyelembe véve és mérlegelve - egyedileg, szabadon állapítjuk meg.

Egyéb dokumentumok felhasználása

A www.miea.hu honlapon lévő, az IPARTERV ARCHÍVUM anyagát képező egyéb dokumentumok: adatbázisok, listák, egyéb írások, az Ipari Építészeti Szemle lapszámai a (Modern) (Ipari) Építészetért Alapítvány tulajdonát képezik. Az Alapítvány kifejezett célja, hogy mindezekben a dokumentumokban rögzített adatok és összefüggések minél szélesebb körben legyenek ismertek. Így ezek a dokumentumok szabadon letölthetők, felhasználhatók a forrás megjelölésével:

a (Modern) (Ipari) Építészetért Alapítvány IPARTERV ARCHÍVUMA