A (Modern) (Ipari) Építészetért Alapítvány Felkutatja, őrzi az ipari és (mezőgazdasági) építészet örökségének dokumentumait. Támogatja a vonatkozó dokumentumok rendszerezését, kutatását, publikálását. Támogatja a (modern) (ipari) építészet megismerését célzó kutatásokat. Segíti a korszerű, fenntartható építészet megvalósítását, az Alapítvány tevékenysége eredményeinek beépítését az oktatás folyamatába. E munkánkban természetes partnerünk a BME Építészmérnöki Karának Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszéke.

A (Modern) (Ipari) Építészetért Alapítvány IPARTERV ARCHÍVUM

Az ARCHÍVUM őrzi, az 1948 és 1991 között Ipari Épülettervező Vállalat néven működő állami tervező szervezet műszaki dokumentumainak meghatározó részét, a tervtári anyagok kivételével. A dokumentumok között megtalálható a mintegy 20.000 felvételt tartalmazó fotógyűjtemény, a kb. 1000 kötetet tartalmazó műszaki könyvtár, az IPARTERV által kiadott műszaki tervezési segédletek és kiadványok gyűjteménye, valamint az IPARTERV egykori rendszeres ipari építészeti kiadványának, az Ipari Építészeti Szemlének a példányai. Az ARCHÍVUM mindezeken túl gyűjti, rendszerezi és megőrzi mindazokat a birtokába jutó vonatkozó dokumentumokat, amelyek témájához kapcsolódnak.
Az ALAPÍTVÁNY fontos küldetésének tartja az Ipari Épülettervező Vállalat 1948 és 1991 közötti történetének dokumentálását, a negyvenhárom éves vállalati működés különféle mozzanatainak valamint a magyar ipari építészet területén elért szakmai eredményeknek a publikálását.

Az IPARTERV 1991 után állami, majd 1992 után magán tulajdonú részvénytársaságként folytatja tevékenységet. Alapítványunk munkája, gyűjteménye hangsúlyozottan csak az Ipari Épülettervező Vállalat 1991-ben lezárult tevékenységére korlátozódik.

Ezúton is köszönetet mondunk az IPARTERV Zrt korábbi vezetőségének, kiemelten Borostyánkői Mátyás DLA elnök-vezérigazgató úrnak, amiért alapítványunknak adományozták az archívum anyagát. Így, a reményeink szerint, az alapítvány közreműködésével, a magyarországi építész-építés szakma máig meghatározó eseménytörténete, az alkotások, a műszaki megoldások tengere kaphat újra széleskörű nyilvánosságot. Mindez lehetőség számunkra arra is, hogy mindezek az értékek az oktatás részévé válhassanak.

Honlap: Dobai János DLA